Sendika’nın Kapatılması Kararına Bir Tepki de Çanakkale’den

1 yıl önce eklendi 51 defa görüntülendi
 Ankara Valiliği tarafından Tüm Emekli-Sen hakkında ‘faaliyetlerinin durdurulması’ istemiyle Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi’ne açılan davada karar çıktı. Mahkeme, sendikanın kapatılmasına karar verirken, Tüm Emekli-Sen Genel Sekreteri İshak Kocabıyık, karara tepki gösterdi.  Mahkemenin kararın diğer illerde olduğu gibi Çanakkale’den de tepki gösterildi. Pazar Yeri girişinde bir basın açıklaması yapan DİSK Emekliler Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Yusuf Ertürk “iktidarın istekleri doğrultusunda sendikamız türlü oyunlarla kapatılmaya, örgütlü mücadelemiz engellenmeye, 13 milyon emeklinin sesi bastırılmaya çalışılmaktadır. Sendikamızı kapatmaya cüret edenler bizlere sendika kuracak nitelikleri taşımadığımızı söylemektedir” dedi. Ertürk yaptığı basın açıklamasında “Biz, Türkiye emeklilerinin temsilcisi, 13 milyon emeklinin sesi DİSK Emekliler Sendikasıyız. Ne var ki, bugün bağımsızlığını çoktan yitirmiş bir yargı sisteminde, iktidarın istekleri doğrultusunda sendikamız türlü oyunlarla kapatılmaya, örgütlü mücadelemiz engellenmeye, 13 milyon emeklinin sesi bastırılmaya çalışılmaktadır. Sendikamızı kapatmaya cüret edenler bizlere sendika kuracak nitelikleri taşımadığımızı söylemektedir. Ancak bizler biliyoruz ki; 19. Yüzyıldan bu yana süren sendikal mücadele, haklar mücadelesi tarihinin köşe taşlarından biridir. Bugün sendikamızın kapatılması için sahnelenen bu oyun, haklar mücadelesi tarihine bir saldırıdır. Verilen bu karar, dünya tarihinde adeta üç asır öncesine bir geri dönüşün provası niteliğindedir. Bugün, bu ülkede, İzmir'de, yoksul halkın içine tıkıldığı dayanıksız binaların çökmesiyle bir kez daha gözler önüne serilen şudur: Deprem yoksulları öldürür. Enkazdan çıkarılanlar zenginler değil; yoksullar, işçiler, emekçiler, emekliler, çocuklardır. Bir ülkede ekonomi ne kadar kötüyse deprem o kadar öldürücüdür. Hakkımızı Gasp Ettirmeyeceğiz Ertürk “Bugün ülkenin tablosu şudur, Bir tarafta hakları için Ankara'ya yürütülmezken bugün İzmir'de yoksul halkı enkazdan kurtarmak için yola çıkan Somali işçiler; diğer yanda patronlara teşvik, işçilere, emekçilere ve emeklilere yaşam boyu yıkım getirecek torba yasa diye bağıran; gözlerini para ve kan bürümüş muktedirler.  Bir yanda yüz saatin sonunda enkazdan çıkarılan çocuklar; diğer yanda yaşama tutunan o çocukların geleceğini bugünden ipotek altına alan; karartan iktidar.  Emekliliğin önüne bir engel daha çıkaranlar, kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere, tüm sosyal güvenlik haklarımızın elimizden alınması için torba torba sömürü paketi çıkaranlar bilsinler, Haklarımızı gasp ettirmeyeceğiz” dedi. Mücadeleden Vazgeçeceğimizi Sananlar Yanılıyor Yusuf Ertürk, Mahkemenin kapatılma kararına da tepki göstererek mücadeleden vaz geçmeyeceklerini belirtti. Ertürk “ Biliyoruz ki sendikal hareket ve insan haklar mücadelesi tarih boyunca birbirlerini etkileyerek ve büyüterek ilerlemiştir. Bugün bu tarihin aktörleri olan emekliler dünyanın her yerinde,  Belçika'da, İtalya'da, Fransa'da bir araya gelmektedir, örgütlenmektedir. On yıllardan bu yana, emekliler ulusal ve uluslar arası düzeyde sendikalaşmaya devam etmektedir. DİSK Emekli-Sen, sendikaların tarih boyunca işçi sınıfı hareketi içinde ve insan hakları mücadelesinde önemli bir yer tuttuğunun bilincinde.  Sendika olarak, tanınma mücadelesi vermekteydi. Kapatılma kararı sonrası bu mücadeleden vazgeçeceğimizi sananlar yanılıyor. Biz emekliler, bin yıllardır süren sömürü ve zulme direnme geleneğini, bin yıllardır toprağı ekenlerden, ekmeği üretenlerden devraldık. Vazgeçmeyeceğiz” dedi. Sendikamızın Kapatılması Korkunun Ürünüdür  Sendikanın haklı çalışmalarında dolayı korktuklarını bu nedenle kapatıldığını da belirtern Ertürk “Biliyoruz ki Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Avrupa Komitesi, İLO Sendika Özgürlüğü Komitesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı... tüm bu hak mücadelesi tarihinin çıktısı kurumlar ve imzalanan anlaşmalar, herkesin çıkarlarını savunmak için sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkını kabul etmektedir. Bir kez daha söylüyoruz, Sendikamızın kapatılma kararı çağ dışı bir zihniyetin,  tarifi imkânsız bir korkunun ürünüdür. Biliyoruz ki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre, herkesin çıkarlarını savunmak için başkalarıyla sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkı vardır. Bir kez daha söylüyoruz, Sendikamızın kapatılması bir insan hakları ihlalidir. Biliyoruz ki Anayasamızın 90. Maddesinde açıkça Türkiye'nin onayladığı uluslar arası insan hakları sözleşmelerinin iç hukuka üstünlüğü kabul edilmiştir. Bir kez daha söylüyoruz,  Sendikamızın kapatılması Anayasayı ihlal suçudur” dedi. Ertürk Konuşmasının devamında “DİSK Emekli-Sen olarak, Emeklilikte insan onuruna yaraşır ücret almanın, Emekli ücretlerinin sadece enflasyona endeksli değil, milli gelir artışı da göz önüne alınarak belirlenmesinin, Emekli ücretleri arasındaki farklılıkların giderilmesi için acilen bir intibak yasasının hayata geçirilmesinin, Emeklilikte yaşa takınlar adı altında yaratılan sorunun bir an önce eşitlikçi bir biçimde çözüme kavuşturulmasının, Sağlık hizmetlerinde katkı payının kaldırılmasının ve kamusal sağlık hizmetinin sağlanmasının, Emeklilikte yaşayabileceğimiz güvenli çevre şartlarının oluşturulmasının, Toplumla ilişkilerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının, Bizleri ilgilendiren her türlü politikanın hazırlanma sürecine aktif olarak katılmanın ve Tüm bunlar için toplu sözleşmeli sendikal hakkımızın tanınmasının mücadelesini veriyoruz. Bu mücadeleden vazgeçmeyi bir an olsun düşünmedik, düşünmeyeceğiz. Bizler ekonomik, siyasi, toplumsal her alanda işçilerle, emekçilerle, emeklilerle, insan hakları ihlallerine maruz bırakılan her kesimle birlikte yürümeye devam edeceğiz. 13 milyon emeklinin sesini bastıramayacaklar. Emekliler hesaplaşmayı ahrete bırakmayacaklar. DİSK Emekliler Sendikası'nı susturamayacaklar. Meşruiyetini 13 milyon emekli yurttaştan alan Emekli-Sen bütün dünya emeklileriyle omuz omuza insan onuruna yaraşır bir yaşam için mücadele etmeye devam edecek” dedi.    Şerife Erdem  
Haberi Kaynak Sitede Oku