Küresel İklim Değişikliği Kongresi için bir araya geldiler

1 yıl önce eklendi 81 defa görüntülendi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Rating Akademi ortaklığında organize edilen Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Kongresi başladı.   Çevrimiçi gerçekleşen kongreye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Tan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım, Rating Akademi Kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Mehmet Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.    Kongrede açılış konuşmalarını sırasıyla Rating Akademi Kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Mehmet Şahin, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Tan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Suat Uğur, Prof. Dr. Bünyamin Bacak gerçekleştirdi.  Rating Akademi Kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Mehmet Şahin, Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Kongresi ilkinin yapıldığını belirterek bu kongrenin özelliğinin kamu ve özel sektör işbirliğinde gerçekleşiyor olması olduğuna dikkat çekti ve kongrenin fikir babaları olan Prof. Dr. Murat Yıldırım, Prof. Dr. Sibel Tan’a teşekkür ederek kongre hakkında bilgiler verdi.    “Dünya nüfusunun artışıyla birlikte yoğun enerji kullanımı, toprak kullanımı, gıdaya olan ihtiyacın yoğunlaşması, doğal kaynakların yoğun kullanımına bağlı olarak sera gazı emisyonunun artması ve bunun sonucunda ortaya çıkan ilkim değişiklikleri ve global bir sorun ile karşı karşıyayız” diyerek konuşmasına başlayan Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Tan sözlerine şöyle devam etti: “Kongrenin çıkış noktasını pandemi süreciyle birlikte kapıldığımız endişeler oluşturdu diyebiliriz. 2007 yılı gibi yakın bir tarihte yaşadığımız dünyadaki kuraklığa bağlı küresel gıda krizi, bunun devamında tetiklenen küresel mali kriz 2011’e kadar devam etti. 2011-2020 arasında gıda enflasyonunda düzelme olur gibi oldu. 2020 yılında pandemi süreci ile başlayan sıkıntılar kuraklıkı, kuraklıkla birlikte yükselen gıda fiyatları, üretici ve tüketici fiyatlarının artışı ve buna bağlı olarak toplum refahında düşüş gerçekleşti. Bu konuda gerçekten çok fazla konuşacak konu var. Biz bu konuların konuşulması için yola çıktık ve bu kongrenin tüm bu konuların konuşulacağı bir platform olması için çalıştık.”    Prof. Dr. Sibel Tan, kongrenin tüm katılımcılar için faydalı geçmesini temenni ederek başta ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat olmak üzere üniversite yönetimine, organizasyonda emek harcayan çalışma arkadaşlarına, bilim kuruluna, öğrencilerden oluşan kongre sekretaryasına ve tüm paydaşlara teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.    Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım, kongrelerin evrensel bilgi ve teknolojilerin görüşüldüğü, tartışıldığı ve olgunlaştırıldığı önemli bilimsel etkinlikler olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Düzenlemiş olduğumuz kongre, iklim değişikliğinin çeşitli sektörler üzerindeki potansiyel etkilerini küresel ölçekte değerlendirmesini yapmayı ve farklı çözüm önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda hem ülkemizden hem de farklı ülkelerden, farklı disiplinlerdeki araştırmacıların gönderdiği 112 bildiri ile çağrılı konuşmacılar, kongrenin devam ettiği üç günlük süre içerisinde çok değerli bilgileri bizlerle paylaşacaklar. Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Kongresinin bu farklı disiplinlerin tüm bileşenlerini bir araya getirdiğini düşünüyorum. Konuya ait sorunların belirlendiği ve çözüme dönük hedeflerin oluştuğu bir kongre olacağı inancındayım. Bu kapsamda bize her konuda desteklerini sunan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’a Rektör Yardımcılarına, tüm bilim insanlarına, özel sektör temsilcilerine, STK’lara ve kongrenin tüm bileşenlerine ve katılımcılara teşekkür ederim.”   Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, yaptığı açılış konuşmasında Uluslararası küresel iklim değişikliğinin nedenleri, sonuçları, bu bağlamda yapılan araştırmaların sonuçları, çözüm önerileri ve kongrenin amaçları konusunda bilgiler verdi. “İnsan faaliyetleri, endüstriyel tarım ve enerji tüketiminin artması sonucunda atmosferde miktarı, yoğunluğu sürekli değişen ve artan gazların küresel ısınmaya neden olduğunu sıklıkla duyuyoruz.  İklim değişiklikleri ile birlikte kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlikler, su baskınları, tayfunlar, fırtınalar gibi pek çok meteorolojik olayla karşılaşıyoruz ve bunların sonuçları bizleri derinden üzüyor ve bunlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Küresel iklim değişikliği ve ısınmanın pek çok nedeni olmakla birlikte bu nedenin ortaya çıkardığı sonuçların küresel ölçekte olduğunu da biliyoruz. Yani dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bu değişiklikler dünyanın başka yerlerindeki koşulları da etkilemektedir. Bu anlamda bütün ülkeler küresel iklim değişikliklerinden etkilenmekte, değişimlere uyum sağlayamayan, gerekli önlemleri alamayan az gelişmiş ülkeler ise küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerine maalesef daha fazla maruz kalmaktadırlar. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli tarafından yapılan araştırmalara göre Akdeniz Havzasında sıcaklığın artacağı, yağışlarda %20’ye varan azalmalar olacağı, toprak neminin azalacağı, deniz seviyesinin yükseleceği ortaya konarak bugün ve gelecek açısından bu kaygıların ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterilmektedir. Dünya genelinde 2 derece sıcaklık artışının tahıl verimliliğinde % 5, 4 derece sıcaklık artışının ise verimlilikte %10 azalmaya neden olacağı bunun da Akdeniz Bölgesinde verimdeki azalışın  %25- 35 aralığında olacağının öngörülmesi bu anlamdaki kaygıyı daha da artırmaktadır. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan bu değişikliklerin sonuçları toplumsal refahı kaçınılmaz olarak etkilemektedir. Bu kongrede sunulacak bildirilerin, araştırmaların tüm dünyanın karşı karşıya olduğu küresel iklim değişikliği ile ilgili sorulara ışık tutmasını temenni ediyor ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat adına kongrede emeği geçen herkese başta Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım’a, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Tan olmak üzere teşekkür ediyorum.    Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, tüm katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında küresel iklim değişikliğinin dünyanın gündeminde olan çok güncel bir konu olduğunu belirterek “Bunu dert edinmiş bir ekibin 43 üniversiteden, 7 ülkeden katılımcıyı uluslararası akademik bir arenada buluşturmaları gerçekten çok anlamlı ve emek gerektiren bir süreç. Bu bağlamda kongre başkanlarını ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyor tüm katılımcılara başarılar diliyorum ”dedi.   43 üniversiteden, 7 ülkeden katılımcı, toplam 22 oturum 112 bildiri, 10 adet poster bildiri, 10 adet konusunda uzman davetli konuşmacının konuşması ile tamamlanacak kongrede bir online resim sergisi de olacak. Kongre, 5 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. 
Haberi Kaynak Sitede Oku