İşsizlik sigortası ödemelerine asgari ücret ayarı

5 ay önce eklendi 13 defa görüntülendi

Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden şartlara haiz sigortalıların, işsiz kalmaları nedeniyle, uğradıkları gelir kaybıbelli süre ve ölçüde, sigortalıların kazançları üzerinden hesaplanan ve % 1’i sigortalı, % 2’si işveren ve %1’i de devlet tarafından ödenenprimlerden oluşturduğuişsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.
İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının % 80’ini geçememektedir. Ayrıca işsizlik ödeneğinden sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. 17.12.2021 tarihli 31692 sayılı resmi gazete de yayımlanan kararda, 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarı 5.004,00 TL olarak belirlenmiştir.
2022 yılı asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte aylık işsizlik ödeneği miktarı asgari 1.986,40 TL olmuştu. Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık en fazla işsizlik ödeneği ise 2022 yılı için 3.972,81 TL’dir.Ancak asgari ücretteki artışın işsizlik ödeneğine etkisi, son dört aylık prim esas kazançları üzerinden hesaplama yapılacağından hizmet akdinin 30.04.2022 tarih ve sonrasındaki fesihler için 2022 yılında belirlenen en düşük ve en yüksek miktarlar sigortalı işsizlerin ödemelerine yansıyacaktır.
Öte yandan 2021 yılında işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış ve yüksek ücret almasına karşın işsizlik ödeneği 2021 yılı aylık asgari ücretin brüt tutarı olan 3577,5 TL’nin % 80’i ile sınırlandırılmış ve damga vergisi kesintisi sonrası eline 2840,27 TL geçen sigortalılar için asgari ücret artışı Ocak 2022 itibarıyla işsizlik ödeneklerine etki edecektir.
Yukarıda da açıklandığı üzere 2022 yılında işsizlik ödeneğinin üst sınırı asgari ücret artışı nedeniyle yükselmiştir. Söz gelimi ödenek hesaplamasına konu maaşı 8.000,00 TL olan ve 2021 yılında işsizlik ödeneği almaya başlayan sigortalı 2840,28 TL ödenek almaktayken, 2022 yılında bu tutar artacak ve sigortalı 3175,72 TL ödenek alabilecektir.

Haberi Kaynak Sitede Oku