“Daha duyarlı, sevgi dolu, birlikte bir yaşam için elele verelim.”

1 yıl önce eklendi 50 defa görüntülendi

Çanakkale Kent Konseyleri Birliği’ni oluşturan ‘’yerel paydaşları’’, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı, Kepez Kent Konseyi Başkanı, Biga Kent Konseyi Başkanı, Gelibolu Kent Konseyi Başkanı, Küçükkuyu Kent Konseyi Başkanı, Gökçeada Kent Konseyi Başkanı, Bozcaada Kent Konseyi Başkanı imzasıyla bir basın açıklaması yayınlayarak; “Birlikte kentin hak ve hukukunun korunması, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim, yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek için el ele verelim.” dediler.

Basın açıklaması ise şu şekilde; “Kent konseyleri ‘’yerel paydaşları’’ bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir ‘’ortak akıl’’ oluşturulmasını sağlayan bu benzersiz ortaklık modeli, aynı zamanda kadın meclisleri, gençlik meclisleri, kültür sanat, spor, çevre, engelliler, çocuklar ve yaşlılar için platformlar, mahalle ölçeğinde katılım ve çalışma grupları başta olmak üzere, diğer katılımcı yapılar ve süreçler için de çok elverişli bir şemsiye işlevini görmektedir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından, katılımcı- demokratik ‘’yerel yönetişim’’ uygulamalarının dünyadaki en iyi örneklerinden biri kabul edilen YEREL GÜNDEM-21 programının bu başarısının ardında kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum üçgeninde yerel karar alma süreçlerini geliştirerek ve zenginleştirerek, Türkiye’de yeni bir ‘’yerel yönetişim’’ modelinin gelişmesinin sağlanması yatmaktadır. Bu modelin merkezinde yer alan Kent Konseyleri ‘’Kentine sahip çıkma’’, ‘’aktif katılım’’ ve ‘’çözümde ortaklık’’ ilkeleri bütünlüğünde, kentleri sürdürülebilir geleceğe taşıyan bir ‘’ortaklık’’ yapısı olarak şekillenmiştir.

Kent Konseyi’nin, yasada yer aldığı için ‘’göstermelik de olsa’’ kurulması gereken, Belediye’ye ‘’bağlı’’(veya ‘’yük’’ olan) yeni bir organ olarak görülme eğilimi, yaygınlığını korumaktadır. Kent Konseyi’nin, yönetmelikte tanımlanan ‘’ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yönetim mekanizması’’ olarak görüldüğü kentlerin sayısı azınlıkta kalmayı sürdürmektedir.

Ulusal medyanın /basının demokratik yönetişim uygulamalarına genelde ilgisiz kalması, bu uygulamaların tabana yayılmasının ve gündelik yaşamın bir parçasına dönüşmesinin önünü açabilecek kitle iletişim araçlarının desteğinin yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Seçilmiş ve atanmış yerel yöneticilerin Kent Konseyleri ve yönetişim ile ilgili konulardaki çabaları, Belediye Kanunun76. Maddesi ile ilgili gerekçede de vurgulanan ‘’Kent Konseylerinin sivil bir yapı olma niteliği’’ doğrultusunda, Sivil Toplum Kuruluşlarının Kent Konseylerine en geniş şekilde ve etkin olarak katılımı konusunda aydınlatılmaları yetkililerin görevi olmalıdır.”

Haber Merkezi

“Daha duyarlı, sevgi dolu, birlikte bir yaşam için elele verelim.” yazısı ilk önce Çanakkale Gündem Gazetesi - üzerinde ortaya çıktı.

Haberi Kaynak Sitede Oku