CHP’liler kabul etti, CHP’liler itiraz etti

1 yıl önce eklendi 100 defa görüntülendi

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, 11 Nisan tarihinde olağanüstü toplanan Çanakkale İl Genel Meclisi’nde kabul edilen Saros RES projesine, çevreciler ve bir grup CHP’li, imar planının onaylanmasına itiraz etti.
Çanakkale İl Özel İdaresi önünde toplanan CHP İl teşkilatı, CHP Merkez İlçe teşkilatı ve bir grup çevreci 11 Nisan’da Saros RES Projesi’ne itiraz dilekçesi verdi. Bilindiği gibi, Çanakkale İli Merkez İlçe, Bodurlar, Haliloğlu, Akçalı, Dedeler, Kocalar ve Alanköy Köyleri ile Çan İlçesi, Kumarlar, Üvezdere, Dondurma ve Kadılar Köyleri sınırları içinde “Enerji Üretim Alanı (RES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, üç ay önce red oyu veren CHP’li bazı meclis üyelerinin fikrini değiştirerek evet oyu vermesiyle onaylanmıştı.
ORTAKLAŞARAK BU İŞİ ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUM
CHP İl Başkanı Ümit Ural itiraz dilekçesi ile ilgili şunları söyledi, “Buraya gelen arkadaşlarımız, çevre dostları, partililerimiz sonuçta bu kararın doğru olmadığını, bu karara itiraz edip bunun süreçlerinin işlemesi gerektiğine inanan arkadaşlarımız. Biliyorsunuz bugün Dünya Çevre Günü. Dünya Çevre Günü’nde bu olayı yaşamamış ayrı bir durum. Partimizin tüzüğünde doğa, çevre, hayvan hakları korumak diye kural vardır. Konuyla ilgili il teşkilatı olarak çalışma içerisindeyiz. Öncelikle meclis başkanımızın bu süreç hakkında duygu ve düşüncelerini aldık. Sonrasında arkadaşlarımızla bu konuda, ‘Evet’ oyu veren arkadaşlarımız ile görüştük. ‘Hayır’ diyenler ile görüştük. Bütün grup toplanıp ortak bir karar almak ve ortaklaşarak bu işi çözeceğimize inanıyorum”
İTİRAZ DİLEKÇESİNDE ŞU GEREKÇELER SIRALANDI
Çanakkale İL Genel Meclisi’nin 11.05.2020 tarih ve 48 Sayılı Kararı ile onaylanan ve 27.05.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle İl Özel İdaresi web sitesinde ve İmar ve Kentsel İyileştirmeler Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilen;
Çanakkale İli Merkez İlçe,, Bodurlar, Haliloğlu, Akçalı, Dedeler, Kocalar, ve Alanköy Köyleri ile Çan İlçesi, Kumarlar, Üvezdere, Dondurma ve Kadılar Köyleri sınırları içinde “Enerji Üretim Alanı (RES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanmasına aşağıdaki nedenlerden dolayı itiraz ediyor ve onaylanan tüm planların iptal edilmesini talep ediyorum:
1. İtiraza konu imar planları ile, 27 adet rüzgar türbini, 2 adet şalt merkezi ve İdari Tesis Alanından ibaret olan Rüzgar Enerji Santrali uygulaması için 148.83 hektar orman alanı ve 1.72 hektar mera alanı enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı olarak imara açılmaktadır.
2. Anılan saha halihazırda Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım, Orman, Mera, Kırsal Yerleşik Alan, Su yüzeyleri (dere) üzerinde yer almaktadır. Orman alanında, az derece tehlike altında (LC) ve çok tehlikede (CR) derecelendirilmiş 5 endemik bitki ile 49 familyaya ait 139 cins, 169 tür, 17 alttür, 4 varyete mevcut olup; Memeli Hayvan Türlerinin Koruma Statüleri IUNC Avrupa Kırmızı Listesi’ne göre yapılan değerlendirmede çalışma alanında az derece tehlike altında (LC) 32 memeli hayvan türü bulunmakta, 13 hayvan türü Bern Listesi EK-2’de, 12 memeli hayvan türü de Bern Listesi Ek-3’de yer almaktadır.
3. Proje dahilinde 16 rüzgar türbini Çanakkale’nin tek içme ve sulama suyu havzası olan Atikhisar Barajı koruma alanında, 10 türbin ise henüz işletmeye açılmamış Altınzeybek 2 Göleti su toplama havzası koruma alanında kalmaktadır. Proje sahasının sınırlarındaki kırsal yerleşik alan nüfusu geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır.
4. Çanakkale İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirmeler Müdürlüğü’nün 05.05.2020 tarihli yapı durdurma tutanakları ile (Cilt No:15, Seri No: 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750; Cilt No: 17, Seri No: 833) ruhsatsız olarak inşai faaliyetin başladığı tespit olunmuş, Çanakkale İl Encümeninin 28.05.2020 tarihli toplantısında idari para cezasına hükmedilmiştir.
5. Proje sahasında yapılan ruhsatsız inşai faaliyet, (2)inci maddede belirtilen özellikli ve korunmaya muhtaç flora ve fauna yapısına telafisi çok güç ve imkansız zararlar vermekte olup inşai faaliyet esnasında oluşan hafriyat, toz ve gürültü kirliliği orman yapısını ve çevreyi olumsuz etkilemektedir. (3)üncü maddede belirtilen su kaynaklarının kirlenmesi de içme ve tarımsal sulama suyu kaynaklarının ve bu kaynakları besleyen proje sahası içindeki dere ve dere yataklarının tahribatına yol açmaktadır. İmar plan ve eklerinde meşcere haritası ile orman sahasındaki ağaç kesimi ve yol açma faaliyetleri açık ve belirlenebilir surette mevcut değildir. İmar planları kapsamındaki plan notları uluslararası belgelerle koruma altına alınmış floral ve faunal yapının, ormanın, su kaynaklarının, dereler ve dere yataklarının korunması yönünde bilgi, teminat ve donanımdan uzaktır.
6. İtiraza konu imar planları, insan ve toplum sağlığına, tarımsal üretime, çevreye yönelik olumsuz etkileri nedeniyle kamu yararına aykırı olup Anayasal güvence altındaki milli menfaatler ve genel sağlığı ihlal etmekte, Anayasanın 56. maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

Haberi Kaynak Sitede Oku