AKP’li Başkana 3 Milyon Liralık Zimmet!

1 yıl önce eklendi 35 defa görüntülendi

AK Parti Umurbey Belde Başkanlığı sürecinde hakkında çok sayıda iddialar bulunan Sami Yavaş hakkında “Zimmete Geçirme” suçlaması bulunuyordu. Mal ve hizmet almadan bazı şirketlere para ödediği, kendisinin müdürü de olduğu belediye şirketinden kendisine kefil olarak bankadan kredi çektiği iddiaları vardı. TC Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü müfettişleri yaptıkları incelemelerde AK Partili eski başkan Sami Yavaş’a dönemi ile ilgili olarak yapılan usulsüzlükler ile ilgili olarak 3 milyon TL’lik zimmet çıkarttı.

 

AK Partili Belediye Başkanı Sami Yavaş 31 Mart 2019 tarihinde kaybettiği Umurbey Belediyesini zarara uğrattığı, zimmete geçirme iddiaları olduğu, hatta belediyenin şirket müdürü olarak kendisine çektiği krediye de kefil olduğu, ödemediği kredi taksitleri sonucunda kefil olarak imza attığı şirkete haciz gelince ortaya çıkmıştı.

 

Belediye Başkanlığı dönemine ait usulsüzlükler için belediyenin hesaplarını inceleyen müfettişler aradan geçen 2,5 yılın ardından araştırma ve incelemelerini tamamladılar. TC Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü müfettişleri yaptıkları incelemeler sonucunda Sami Yavaş’a 3 milyon TL tutarında zimmet çıkartarak bunların tahsil edilebilmesi için yargı yoluna gidilmesini Umurbey Belediye Başkanlığından istedi. Umurbey Belediyesi Hayvancılık, Gıda, Tarım, Taşımacılık, Petrol, Turizm, İnşaat San.Tic.Ltd.Şti yönetimi toplanarak alacakları kararlar ile söz konusu 3 milyon liralık zimmetin tahsili için AK Partili Sami Yavaş’a dava açabilecekler.

 

MÜFETTİŞLER SAMİ YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARINI YETERLİ BULMAMIŞLAR
TC Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü müfettişleri yaptıkları incelemelerin ardından hazırladıkları raporda AK Partili eski başkan Sami Yavaş’ın belediye şirketinden herhangi bir mal veya hizmet almadan içeriği gerçek olmayan sahte faturalar temin edilmesi, bu faturalar karşılığında kasadan kime yapıldığı belli olmayan ödemeler yapılması gibi birçok iddialara karşılık yaptığı savunmayı yetersiz bulduğu belirtildi.

 

“SAHTE FATURALARLA ŞİRKETİ ZARAR UĞRATTIĞI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR”
Bakanlık müfettişleri sahte fatura ve bu faturalar karşılığında kime yaptığı belli olmayan ödemeler ile ilgili Belediye şirketini zarara uğratması sebebiyle Sami Yavaş’a 65 Bin 749 Lira anapara, söz konusu sahte faturalar nedeniyle ödenmiş veya ödenecek tüm cezaların tahsil edilmesi için Sami Yavaş hakkında hukuki sorumluluk davası açılmasını önerdi.

 

“BELEDİYEYİ ZARAR UĞRATTI, ŞAHIS ŞİRKETİNE MENFAAT SAĞLADI”
2018 Yılı Ocak ayında Ay-Tem Temizlik – Ayten Erten’e kredi çekilerek ödenen 169 bin 999 lira 96 kuruşluk ödeme de raporda yer aldı. Raporda müfettişler şu tespitlerde bulundular; “Kredi çekilerek ödemesi yapılan 169 bin 999,96 TL’nin 1 yıldan daha uzun süre boyunca söz konusu firmada bırakılarak, Umurbey LTD.ŞTİ’nin bu parayı kullanamamasından kaynaklı maddi zarar kaybı oluştuğu, şirketin bu tutarda paradan mahrum kalarak zarara uğrarken Ay-Tem Temizlik – Ayten Erten’inde menfaat sağladığı..”

 

“BANKADAN KREDİ ÇEKMEK İÇİN DANIŞIKLI HAREKET EDİLDİĞİ..”
Ay-Tem Temizlik – Ayten Erten’in temizlik şirketine menfaat sağlamak amacıyla çekilen kredi için de Kuveyt Türk Katılım Bankasına verilen faturalarda raporda yer aldı. İlgili olay ile ilgili raporda Sami Yavaş hakkında; “Kuveyt Türk Katılım Bankası 15.09.2020 tarihli yazısı ekinde yer alan ve kredi çekimine dayanak oluşturan fatura içeriklerinin sadece Temizlik Malzemesi olarak ürün muhtevasının net belirtilmeden düzenlenmesi, şirket stoklarında yer almaması ve kredi kullanımından sonra şirket kayıtlarına dahil edilmemiş olması hususları ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu faturaların bankadan kredi sağlamak kullanıldığı ve tarafların bu amaçla danışıklı olarak hareket etmiş olduğunu gösterdiği..


Bakanlık müfettişleri ayrıca söz konusu kredi kullanımı ile ilgili olarak; “Kredi çekimine dayanak olan Assos Teknoloji Ürünleri şirketi faturasına ilişkin ise Umurbey Ltd.Şti.’nin kayıtları incelendiğinde söz konusu faturanın sadece kredi kullanma amacıyla düzenlediği adı geçen firmadan belediye şirketinin herhangi bir mal ve hizmet almadığı, dolayısıyla 2016 yılında fatura düzenleyen Assos Ltd.Şti’nin lehine haklı bir nedene dayanmaksızın belediye şirketinden 50 bin TL aktarılması sonucu belediyenin zarar uğratıldığı, benzer şekilde Belediye Şirketinin bankadan kredi kullanması için Alp Meşrubat – Gökalp Yağcı’nın 60 bin 210 TL tutarında fatura kestiği, bu faturanın da belediye muhasebe kayıtlarında yer almadığı, fiilen olmayan muamelenin iki firma arasında ivazsız para aktarımı olarak tanımlandığı, yapılan işlemler neticesinde Belediye şirketinin 60 bin 210 TL zarar uğratıldı.. gibi sebeplerle Umurbey Belediye şirketinin 169 bin 999,96 TL + 50 Bin TL + 60 bin 210 TL toplam 280 bin 209,96 TL belediye şirketi kullanılarak kredi çekilerek söz konusu şirketlere karşılıksız para aktarmak suretiyle menfaat sağladığından şirket eski müdürü Sami Yavaş’tan söz konusu zararların şirketçe tazmin edilmesine yönelik dava açılabilmesine..” tespitinde bulundular.

 

300 BİN LİRALIK AVANS OLAYI!
Belediye şirketi hesaplarını inceleyen Bakanlık müfettişleri ayrıca bir başka olaydan kaynaklı olarak Sami Yavaş hakkında 300 bin liralık zimmet davası açılmasını talep etti. Söz konusu olay ile ilgili olarak bakanlık müfettişleri şu tespitlerde bulundular; “Umurbey Ltd.Şti.’nin Assos Ltd.Şti’ye yaptırdığı inşaatla ilgili olarak sadece verilen avansın iki yıldan daha uzun süre sonra paranın faiz işletilmeden, paranın kullanılmasından dolayı yoksun kalınan kazancın karşılığı dahi alınmadan geri tahsil edilmesinin ticari açıdan rasyonel temele dayandırılmasının mümkün olamayacağı ve bu nedenle belediye şirketinin zarara uğradığı, 300 bin TL avans verilmesi ve iki seneden fazla zamanda aynı miktar parayı geri alması sebebiyle söz konusu paranın kullanımından mahrum kalınan kazanç hakkında eski müdür Sami Yavaş’a hukuki sorumluluk davası açılması..”

 

895 BİN LİRALIK ZİMMET!
300 Bin TL faizsiz avans kullandırılan şirketin yaptığı inşaatlardan 895 Bin liralık Sami Yavaş’a zimmet çıktı. Olayla ilgili olarak Müfettişler; “Assos Ltd.Şti’ye yaptırılan mağazaların yasal olarak imkan olduğu halde imar barışı uygulamasına yararlandırılmadan arsa niteliğinde satılarak, bilirkişi raporuna göre 1 milyon 500 bin lira olarak belirtilen değer ile mağazaların fiili satış bedeli olan 605 Bin TL arasındaki fark sonucu oluşan 895 bin liralık zarar ve belediye şirketi tarafından belirlenecek diğer zararların, şirket mal varlığının ziyanına neden olan eski müdür Sami Yavaş’tan tazmin edilmesine yönelik dava açılmasına..”

 

Assos Ltd.Şti ile Sami Yavaş arasında bir başka zimmet olayı ise şöyle; “Belediye şirketinin iki mağazayı Assos Ltd.Şti’ye sattığı meblağ olan 142 Bin TL’den yalnız 58 Bin TL tahsil edilebildiği, kalan tutarla ilgili herhangi bir senet yada muhasebe kaydı bulunmadığından, 2019 yerel seçimlerinden sadece iki gün önce şirket kasasından çıkan 142 bin TL’nin ne amaçla ödendiği de tespit edilemediği ve şirketin mal varlıklarından azalışa sebep olunduğundan, belediye şirketinin üçüncü kişilerin yararına, şirket tüzel kişiliğinin ise aleyhine kullanılmasından dolayı şirketin zarar uğratılması sebebiyle 232 bin 350 TL’nin şirket eski müdürü Sami Yavaş’tan tazmin edilmesine yönelik dava açılması..”

 

1 MİLYON LİRA NEREDE?
Bakanlık müfettişleri ayrıca belediye şirket kasasında olması gereken 1 milyon TL’den biraz fazla bir tutarın da kayıp olduğunu tespit ettiler. Söz konusu kayıp 1 milyon lira ile ilgili olarak müfettişler; “Belediye şirketinin market stokları hesabında oluşan 1 milyon 2 bin 599,68 TL’lik noksanlık nedeniyle; zikredilen hesap kayıtlarının gerçeği yansıtmamasında sorumluluğu bulunan, bahse konu işlemlerin yapıldığı dönemde şirket müdürü Sami Yavaş’tan 1 milyon 2 bin 599,68 TL’nin şirket idaresi tarafından belirlenecek başka zararların da bulunması durumunda zararların tazmin edilmesine yönelik hukuki sorumluluk davası açılması..” değerlendirmesinde bulundular.

 

SERMAYESİ 300 BİN BORCU 500 BİN..
Umurbey Belediyesi şirketinin kuruluş sermayesinden daha fazla bir şekilde zarar uğratıldığı da tespit edilen raporda; “Mevcut sermayesi 300 bin olan şirketin aktif toplamının borç toplamından 515 bin 283,59 TL eksik olduğu, şirketin borçlarını karşılayamadığı, bu sebeple borca batık olduğu, bu nedenle şirket idare organı tarafından hem işlemlerin devamlılığı hem de muhtelif satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartılması, çıkarılan bilanço üzerinden şirket alacaklarını karşılamaya yetip yetmediğine karar verilmesi, şirket alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde şirketin iflası için mahkemeye başvurulması..”

 

Haberi Kaynak Sitede Oku