65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağını protesto ettiler

1 yıl önce eklendi 85 defa görüntülendi
DİSK EMEKLİ-SEN Çanakkale Şubesi üyeleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının sürmesine tepki göstermek amacıyla İskele Meydanı’nda toplanarak, bildiri okudular. 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen protestonun Çanakkale ayağına çok sayıda emekli sendika üyesi katıldı.   Türkiye’de 81 ilde eşzamanlı olarak protesto düzenleyen DİSK EMEKLİ-SEN, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının halen daha devam etmesine tepki gösterdi. Çanakkale’de İskele Meydanı’nda düzenlenen protestoda DİSK EMEKLİ-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Pehlivan ortak basın metnini kamuoyuna okudu.   “COVİD-19’UN SADECE 65 YAŞ ÜSTÜNDEN BULAŞTIĞI İZLENİMİ VERİYOR” Pehlivan, okuduğu metinde şu ifadelere yer verdi: “21 Mart tarihinden bugüne sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü insanlarımız için sürüyor. Yeni normal adı altında yapılan gevşetmeler, Covid-19’un sadece 65 yaş üstüne ve sadece 65 yaş üstünden bulaştığı izlenimi veriyor. Zira yapılan düzenlemeler; alışveriş merkezlerinin açılması, şehir içi ve şehirlerarası seyahat sınırlamalarının kaldırılması, restoran, kafe, çay bahçeleri ve hatta kreşlerin açılması 65 yaş üstü dışında herkesin eski yaşamına dönmesi anlamına geliyor.”   “FİZİKSEL VE ZİHİNSEL RAHATSIZLIĞA DAVETİYE ÇIKARMAKTADIR” “Bizler, Emekliler Sendikası olarak, bu sürecin başından itibaren söyledik; bir kez daha hatırlatalım: 65 yaş üstü emeklilerin/yaşlıların ‘evde kalmaları’ onları bir yere kadar pandemiden korurken, başta bu insanların rutin sağlık kontrolleri aksadığından pandemi dışındaki tüm sağlık sorunlarında artış yaşanacaktır. Sokağa çıkma yasağı bu insanlar için hareketsizlik anlamına gelmekte; hareketsizlik ise pek çok fiziksel ve zihinsel rahatsızlığa davetiye çıkarmaktadır. Psikolojik sağlığın, bedensel ve bilişsel yapının; bir bütün olarak insanın iyi olma halinin güneş, yürüyüş, iletişim gibi pek çok faktöre bağlı olduğu bir gerçekliktir. Covid-19’un en büyük risk grubunu oluşturan emekliler,yaşlılar en temel haklarından dahi mahrum bırakılarak pek çok başka risk faktörüne açık hale getirilmiştir.”   “İNSAN HAKLARI İHLALİ BOYUTU KAZANMIŞ DURUMDADIR” “Halihazırda pandemi süresince alınmış önlemler insan hak ve özgürlüklerini pek çok açıdan ihlal etmiştir ancak küresel salgından korunmak için belirli kısıtlamalar yapılması elbette toplum sağlığı için olumlu sonuçlar doğurabilir. Ne var ki ülkemizde yapılan düzenlemeler, en başından itibaren ve özellikle de son gevşetmelerle bir düzenleme değil bir insan hakları ihlali boyutu kazanmış durumdadır. Kısıtlamaların belli bir yaş grubuna yönelik olmasının, biz emekli/yaşlıları, tüm gün dışarıda olması gereken, çalışan, okuyan yakınlarımızın taşıma riski olduğu virüsten korumayacaktır. Bütün topluma genelleştirilmemiş olan bir kısıtlamanın olumlu sonuçlar getirmesini beklemek rasyonel olmaktan çok uzaktır.”   “65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERE YAŞATILAN BİR HAPİS HAYATIDIR” “65 yaş üstü bireylere yaşatılan bir hapis hayatıdır. Üstelik alınan kararlarla hayata geçirilen ‘yeni normalin’ salgınla bilimsel bir mücadele anlamında bir temeli yoktur. Yaşlıların, yaşamlarının emeklilik sonrası dönemlerinde, yüksek bir refah seviyesinde yaşamalarını garanti altına alması gereken iktidarlar, yasakları bu kesimle sınırlı tutarak temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı davranmaktadır. Ne yazık ki, burjuvaziden kurucu ilkelerine uygun hareket etmesini talep etmek, biz yaşlılara/emeklilere düşmektedir, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde açıkça yer alan ayrım yapma yasağına, pandemi döneminde de uyulmamıştır, uyulmamaktadır.”   “ÖTEKİLEŞTİRİCİ BU UYGULAMALARIN BİR AN ÖNCE SON BULMASINI TALEP EDİYORUZ” “Bizlerin toplumla bağını kesmek yönünde atılan bu adımlar Covid-19’dan daha da fazla iktidarın hedef aldığı kesim olduğumuzun açık ilanıdır. DİSK / Emekli-Sen olarak, 65 yaş üstü bireyleri korumaktan uzak ve ötekileştirici bu uygulamaların bir an önce son bulmasını talep ediyoruz. Bir insan hakları ihlali boyutuna ulaşmış 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına karşı sesimizi yükseltiyoruz, 65 yaş üzerine özgürlük. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız.”   Gizem Tuğçe BAYHAN  
Haberi Kaynak Sitede Oku