101 proje desteklenecek

1 yıl önce eklendi 240 defa görüntülendi
14. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuru sonuçları açıklandı. Çanakkale’de uygunluk kriterlerini taşıyan 101 projenin destekleneceği bildirildi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Bakanlığımızca, üç dönem olarak 2006-2020 yılları arasında uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan tavana doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını esas alan projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projeleri desteklenmiştir. Programın 2021-2025 yılları arasında devam etmesine yönelik olarak, 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 81 ilde ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik proje konularının desteklenmesi öngörülmüştür. Programın 14. Etabı ile ilgili olarak 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/24 ile 2020/25 nolu tebliğler doğrultusunda yapılan başvurular; Bakanlığımız tarafından değerlendirilmiş ve İlimizden ekonomik yatırımlar konusunda uygunluk kriterlerini taşıyan toplam 101 adet projenin desteklenmesi uygun görülmüştür. Projelerimizle İlimizde yaklaşık 18.644.859,86 TL yatırım yapılması hedeflenmekte olup, %50 oranında hibe desteği sağlanacaktır. Yatırımcılarımıza gerekli tebligatların yapılmasına başlanmış olup; yatırımcılarımızın 30 gün içerisinde proje ve ilgili belgelerini İl Müdürlüğümüz, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne sunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda İlimize yapılacak yatırımlarla doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesini, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesini, gıda güvenliğinin güçlendirilmesini, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması sağlanacaktır” denildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ “Uygulanacak projelerin Çanakkale Tarımı ve Ülke ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.  
Haberi Kaynak Sitede Oku